www.geluidsvoorzieningen.nl

spraakversterking - geluidsreductie - ringleidingsystemen - muziekversterking

Home    Bedrijf/Referenties   Geluidsverzorging   Ringleidingen   Geluidsbegrenzers   Geluidsvoorzieningen   Techniek
 
 Spraakinstallaties,
  Algemeen:
   

 

De techniek achter spraakversterking:

Op deze pagina geven we wat uitleg over technische zaken rond spraakversterking.


Deze informatie wordt kort en bondig, en zo laagdrempelig mogelijk gegeven.


De bedoeling van deze informatiepagina is dat wij mensen zonder vakkennis enigszins op weg helpen, zodat zij tot een beter begrip en betere beoordeling van de materie komen, 
zonder te willen verzanden in al te technische beschouwingen.


De lezer kan deze pagina al lezend doorscrollen, of gericht zoeken via de menubalk links.


En tot nadere uitleg zijn wij natuurlijk altijd bereid.

U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers: 024-6774063 of mobiel: 06-83542937
www.geluidsvoorzieningen.nl
www.hofmanproaudio.nl

  Belangrijke eigenschappen
  Waar gaat het vaak fout?
  Bedieningsgemak
  100 volt of laagohmig?
  De juiste luidspreker
  De juiste microfoon
  Microfoons:
  Draadloze microfoons
  Handmicrofoons
  Dasspeldmicrofoons
  Hoofdbeugelmicrofoons
  Deskmicrofoons
  Omgevingsmicrofoons
  Binnenluidsprekers:
  Plafondluidsprekers
  Projectluidsprekers
  Rondstralers
  Platte luidsprekers
  Buitenluidsprekers:
  Hoornluidsprekers
  Watervaste luidsprekers
  Decoratieve luidsprekers
  Mixer/versterkers:
  Laagohmige versterkers
  100V versterkers
  Speciale voorzieningen:
  Geluidslimiters 
(geluidsbegrenzers)
  Vergadersystemen:
  Conferentiesystemen
  Ringleidingsystemen:
  Ringleidingversterkers
  Ringleiding

 

      Belangrijke eigenschappen

Menu>>

 

 

Een spraakinstallatie moet zo duidelijk mogelijk spraakinformatie overbrengen. Om dat te bereiken wordt de audio bandbreedte beperkt tot datgene wat echt bijdraagt aan de spraakverstaanbaarheid. Lage tonen zijn volkomen onnodig, zelfs ongunstig voor de spraakverstaanbaarheid. Die kunnen dus weg. Daardoor kan meteen de luidspreker veel kleiner. Om de verstaanbaarheid verder te verhogen wordt vaak nog wat extra accent gelegd tussen de 3kHz en 8kHz. Daardoor worden de s-klanken (en de t, f, k enz. enz., de stemloze klanken) duidelijker. De articulatie verbetert.
Dit optimaliseren voor spraak kun je ook te ver doorvoeren; het natuurlijke karakter van de stem gaat dan grotendeels verloren, en het is vermoeiend om langere tijd naar zo'n geluid te luisteren. (Denk aan een megafoon) De waarheid ligt zoals gewoonlijk ergens in het midden.
Functionele klank maar wel met behoud van stemkarakter, daardoor aangenaam klinkend en tevens beter geschikt om langer naar te luisteren zonder luistermoeheid.

Verder moet een spraakinstallatie gemakkelijk inzetbaar zijn. Omdat er vaak ondeskundig personeel mee moet werken moet de bediening liefst zo eenvoudig mogelijk zijn. Een geavanceerde installatie waar niemand goed mee weet om te gaan is een slechte investering...

De installatie moet esthetisch verantwoord zijn.
Onopvallend, of fraai passend in het geheel.

Betrouwbaarheid en snelle en daadkrachtige service zijn uiteraard eveneens belangrijk. 

 

 

      Waar gaat het vaak fout?

Menu>>

info

   

 

Doorzichtigheid:
Te moeilijk te begrijpen voor mensen die ondeskundig zijn op het vlak van geluidstechniek.
De apparatuur moet geschikt zijn voor gebruikers, niet voor techneuten.
Functionaliteit:
Te veel installaties zijn aangelegd door bedrijven die uitstekend kunnen bekabelen, maar van akoestiek en geluidsapparatuur onvoldoende weten.
Niet gehinderd door enige kennis van zaken worden dan de verkeerde keuzes gemaakt.
Het resultaat is fraai aangelegde foute apparatuur. Jammer.

 

        Bedieningsgemak

Menu>>

   

 

Eenvoud is kracht. Een apparaat moet gewoon doen wat het moet doen, zonder gedoe voor de gebruiker.
Dit is onze ontwerpfilosofie! 
Iedere knop die eraf kan is mooi meegenomen. Minder foutkans. Functies die de klant nooit gaat gebruiken schakelen we zo mogelijk uit. De gebruiker moet de boel fluitend gereed kunnen maken voor gebruik zonder zich zorgen te hoeven maken over afstelling en aansluiting. Lang niet altijd voldoet apparatuur aan dit criterium. Vooral een Chinese fabrikant wil nog wel eens zoveel mogelijk knopjes op zijn apparaat toevoegen, om een zo breed mogelijke markt aan te boren.
Daarom gebruiken wij veel apparatuur uit eigen fabricage. Ontworpen volgens onze no-nonsense filosofie.
Dat werkt ook voor de ondeskundige gebruiker.

 

        100 volt of laagohmig?

Menu>>

100 Volt

   

 

Een luidspreker is doorgaans laagohmig. Als je dan via lange kabels de luidspreker moet aansturen heb je aanmerkelijke verliezen in je kabels. Lang geleden, toen grote vermogens nog moeilijk en duur te verwezenlijken waren, is daarvoor de 100 volt techniek bedacht. Het luidsprekersignaal wordt eerst naar een hoge spanning getransformeerd en zo redelijk verliesarm door de kabels gestuurd. Bij de luidspreker wordt dan weer deze hoge spanning terug getransformeerd naar een voor de luidspreker zinnige waarde.

Slim, maar inmiddels achterhaald. Nu zijn grotere vermogens gemakkelijk en goedkoop te realiseren.
Wat kabelverlies speelt dan geen enkele rol meer. En er zijn geen 100 volt trafo's meer nodig in de versterkers en de luidsprekers. Dit geeft een grote kosten- en gewichtsbesparing.  

De enige overblijvende voordelen van de 100 volt benadering zijn:
1, Dat elke speaker gemakkelijk zijn eigen geluidsvolume kan krijgen door een aftakking op de trafo te kiezen.
2, Dat je later makkelijk speakers kan verwijderen of toevoegen, zolang je onder het maximaal versterkervermogen blijft.

In veel toepassingen zijn deze voordelen niet interessant, en dan is het beter om een laagimpedante opzet te kiezen, waarmee ook nog eens veel hogere geluidsniveaus kunnen worden bereikt. Alleen bij extreem grote kabellengten (>200m) kan de 100V techniek zijn klassieke voordelen bieden.

 

        De juiste luidspreker

Menu>>


?

   

 

Er zijn oneindig veel verschillende soorten luidsprekers, voor evenzoveel toepassingen.
Verderop worden er enkele soorten behandeld. De luidspreker is het meest bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit van de installatie. Daarnaast moet een luidspreker op zichtplaatsen hangen. Een luidspreker wordt dus uitgekozen op basis van heel veel criteria, waaronder esthetica, het gebruiksdoel, de plaatsingsmogelijkheden, de plaatselijke akoestiek, en het budget. 

Dit is bij uitstek de beslissing die de meeste knowhow vergt, en het meest bepalend is voor het eindresultaat.

 

        De juiste microfoon

Menu>>

?

   

 

De juiste microfoon is weliswaar wat makkelijker te vinden dan de juiste luidspreker, maar ook deze keuze vergt gedegen kennis van de gebruikseisen en akoestiek. 
Verderop worden enkele mogelijkheden behandeld.

 

        Draadloze microfoons

Menu>>

     

Draadloze microfoons (ook wel eens loopmicrofoons genoemd) zenden hun signaal draadloos naar een speciale ontvanger.
Ze bieden de gebruiker zo grote vrijheid van bewegen, en niemand hoeft rekening te houden met kabels die over de grond liggen.

Er zijn twee soorten te onderscheiden: 
1, De handzender, die eruit ziet als een gewone handmicrofoon zonder kabel.
2, De bodypack zender, die aan de riem of in de zak wordt gestoken, en waaraan een kleine microfoon met kabel zit aangesloten, bijvoorbeeld een dasspeldmicrofoon of hoofdbeugelmicrofoon.

De geluidskwaliteit van draadloze microfoons is tegenwoordig goed tot zeer goed te noemen.
Ze zijn echter wel belangrijk duurder dan normale microfoons die met kabel werken.
Daarbij komt dat ze wat meer storingsgevoelig zijn, en niet onbeperkt gelijktijdig naast elkaar kunnen worden gebruikt.
En ze werken op een batterij, die dus in goede conditie dient te zijn.

Wij stellen dus: Als het zonder bezwaren kan met een kabelmicrofoon dan moet men geen draadloze set kiezen.

 

        Handmicrofoons

Menu>>

   

 

De meest gebruikte microfoon is de handmicrofoon met nierkarakteristiek. Door de nierkarakteristiek is de microfoon vrij ongevoelig voor rondzingen, en kan dus ook bij relatief hoge geluidsniveaus zonder problemen worden gebruikt. Voorwaarde is wel dat de microfoon van redelijk dichtbij moet worden ingesproken, en dat wil bij veel sprekers nog wel eens een probleem zijn. 

 

        Dasspeldmicrofoons

Menu>>

     

Een geheel andere benadering is de dasspeld- of reversmicrofoon. Deze microfoon is klein, onopvallend en daardoor populair bij bijvoorbeeld geluidsopnamen of radio- en tv-uitzendingen. Voor zaalversterking is dit type veel minder geschikt omdat hij al snel wil rondzingen.

 

        Hoofdbeugelmicrofoons 

Menu>>

     

Een voor zaalversterking veel beter werkende oplossing is de hoofdbeugelmicrofoon. Deze blijft dicht bij de mond en pikt dus beter de spraak op, zonder snel te willen rondzingen.
Echter, niet iedereen voelt zich op zijn gemak met een hoofdbeugelmicrofoon.

 

        Deskmicrofoons 

Menu>>

     

Deskmicrofoons zijn kleine microfoons op zwanenhals, zoals toegepast in conferentiesystemen.
Low profile, en uitstekend geschikt voor spraakweergave. Een klein nadeel kan zijn dat via de zwanenhals contactgeluid van de desk kan worden opgepikt. Nerveus klikken met een balpen op de desk wordt zo erg goed hoorbaar!

 

        Omgevingsmicrofoons 

Menu>>

     

Omgevingsmicrofoons worden bij uitzendingen of opnamen gebruikt om omgevingsgeluid op te pikken, om de luisteraar het gevoel te geven dat hij echt "aanwezig" is bij de happening. Het sfeertje wordt zo goed overgebracht. Ook bij ringleidingen kan zo een microfoon het sfeercontact bevorderen.

Deze microfoons zijn per definitie van een type dat ruimtelijk oppikt, en vrijwel altijd van het condensatortype. 

 

        Plafondluidsprekers 

Menu>>

   

 

Een van de populairste typen luidsprekers is de plafondluidspreker.
Verkrijgbaar in diverse soorten, maten en kleuren, past de plafondluidspreker in elk interieur.
Helaas wel met technische beperkingen; vaak is het plafond te laag om met een klein aantal luidsprekertjes een uniforme dekking van de ruimte te geven, zodat het geluidsniveau en de klankkleur van plaats tot plaats nogal kan verschillen. Ook het gebruik van microfoons in samenspel met plafondluidsprekers is aan strenge technische voorwaarden gebonden.

 

        Projectluidsprekers 

Menu>>

     

Projectluidsprekers kunnen de meest uiteenlopende modellen en formaten conventionele luidsprekerboxen zijn. Er wordt ook wel eens de term "projectieluidsprekers" gebruikt. Deze verbasterde term suggereert dat de bewuste luidspreker zijn geluid projecteert, dus gebundeld straalt in een bepaalde richting. Wel, dat doet eigenlijk elke luidspreker in het midden- en hoge tonenbereik, tenzij de fabrikant bewust moeite doet die bundel over 360 graden uit te "smeren". Dat brengt ons meteen bij de volgende luidspreker: 

 

         Rondstralers

Menu>>

     

Rondstralers zijn luidsprekers die hun midden- en hoge tonen in een volledige cirkel rondstralen, en zo in hun eentje een hele ruimte kunnen bestrijken, of tenminste een groot deel ervan.
Meestal worden ze echter om budgettaire redenen gebruikt. En juist in de goedkope sector hebben we nog nooit een type gevonden dat fatsoenlijke verstaanbaarheid en muziekkwaliteit levert.
Er bestaan wel uitstekende rondstralers, maar die zitten beslist niet in de goedkope sector, integendeel.

 

        Platte luidsprekers 

Menu>>

     

Niet goedkoop, maar zeer decoratief kunnen de nieuwe vlakmembraan luidsprekers zijn. Ze zien er meestal uit als een moderne schilderijlijst, al of niet met daadwerkelijke beschildering. Rekening houdend met de technische beperkingen die aan dit type luidspreker verbonden zijn, bieden ze wel degelijk prachtige mogelijkheden voor plaatsen waar de esthetische kant erg belangrijk is.

 

        Hoornluidsprekers 

Menu>>

     

Een der oudste typen luidsprekers, nu nog steeds veelvuldig toegepast waar hoog rendement gevraagd wordt. Verreweg de beste keuze als je met een beperkt budget een sportveld moet kunnen bestrijken met verstaanbaar geluid. Beperk het gebruik tot mededelingen, want niemand zit te wachten op langdurige beschouwingen via zo'n spartaans klinkende luidspreker. Muziek is dus helemaal uit den boze!

 

        Watervaste luidsprekers 

Menu>>

   

 

Water- of weervaste luidsprekers bestaan in principe ook in alle denkbare varianten. Het criterium is hier gewoon dat ze weerbestendig zijn, en dus langdurig bestand tegen buitengebruik. De hierboven genoemde hoornluidspreker valt in deze categorie, maar ook b.v. grote regenbestendige luidsprekersystemen zoals die op kermisattracties worden toegepast. De luidspreker hiernaast is een type dat populair is in b.v. winkelpromenades. vanwege de zeer lange kabellengten wordt hier de eerder beschreven 100V techniek gebruikt.

 

        Decoratieve luidsprekers 

Menu>>

   

 

Decoratieve luidsprekers worden veelal in toegepast in tuinen of parken. De bedoeling is dat de luidspreker niet opvalt in de natuurlijke omgeving. Ze dienen uiteraard weerbestendig te zijn. Voor een speels achtergrondmuziekje zijn ze prima. Voor mededelingen zijn ze veel minder geschikt, mede door de akoestisch ongunstige opstelling die zo'n luidspreker vaak krijgt.

 

        Laagohmige versterkers 

Menu>>

     

Een laagohmige versterker is de meest gebruikelijke versie van een systeem versterker. Deze versterker stuurt rechtstreeks een aantal luidsprekers en is vaak voorzien van een ingebouwde mixer/voorversterker, waardoor direct meerdere signaalbronnen zoals microfoons, beamers, DVD-spelers e.d. kunnen worden aangesloten. Onze filosofie is om alles zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te houden, dus geen onnodige toeters en bellen.

 

      100V versterkers 

Menu>>

     

Voor een 100 Volt versterker geldt hetzelfde als hierboven, alleen heeft deze een opgetransformeerde uitgang. Zie 100 volt of laagohmig?

 

        Geluidslimiters (geluidsbegrenzers) 

Menu>>

     

Een geluidsbegrenzer is een apparaat dat, eenmaal opgenomen in een geluidsvoorziening, ervoor zorgt dat het maximaal toegestane geluidsniveau niet kan worden overschreden. Afhankelijk van de toepassing krijgt de begrenzer een regelkarakteristiek die zowel het te bewaken geluidsniveau garandeert, maar ook de geluidskwaliteit zo hoog mogelijk houdt. Fraaie muziek moet wel fraaie muziek blijven! Een goed werkende begrenzer heeft ook het voordeel dat te zachte passages wat worden aangesterkt.

Begrenzers worden steeds belangrijker in b.v. horeca- en kermistoepassingen, en zijn daarom ook verzegelbaar, zodat ze moeilijker zijn te omzeilen.

 

        Vergadersystemen 

Menu>>

     

Conferentiesystemen (discussiesystemen / vergadersystemen) zijn van groot belang als de spraakverstaanbaarheid bij een vergadering door het formaat van het gezelschap, of door akoestische problemen wordt verslechterd. Ook als de verstaanbaarheid nog redelijk is, maar men grote moeite ervoor moet doen, zal luistermoeheid al gauw leiden tot fouten en irritatie.

Het conferentiesysteem geeft elke spreker zijn eigen microfoon + luidspreker, zodat de invloed van de  akoestiek verregaand wordt gereduceerd. Dit leidt tot sterk verbeterde verstaanbaarheid. Tevens dwingt een conferentiesysteem een betere vergaderdiscipline af omdat de voorzitter de overige sprekersposten kan overrulen. En last but not least kan zo eenvoudig de totale vergadering worden opgenomen, door een recorder op de systeemversterker aan te sluiten.

Een compleet systeem bestaat uit een systeemversterker en een aantal sprekersposten, die als een lange ketting aan elkaar worden aangesloten.

Bij een systeem voor 20 sprekers van Philips of Sennheiser moet u denken aan een bedrag rond de 10.000 tot 12.000 euro.

Er zijn echter ook goedkopere systemen op de markt.

 

        Ringleidingversterkers 

Menu>>

     

Een ringleidingversterker is een versterker ontworpen om een zeer laagohmige (0,1 tot 2 ohm) ringleiding te sturen. Zo'n ringleidingversterker is tegenwoordig van het stroomsturende type, zodat de zelfinductie van de ringleiding, die overigens sterk wordt verhoogd door b.v. bewapening in beton, automatisch wordt gecompenseerd. Tevens is deze versterker voorzien van een zeer goed werkende automatische signaalsterkteregeling, omdat hoortoestellen een vrij beperkt dynamisch bereik hebben. 
De grote verschillen in signaalsterkte bij sprekers en muziek worden grotendeels weggeregeld, zodat de ontvanger een mooi constante signaalsterkte krijgt. 

De zwaarste ringleidingversterkers kunnen oppervlakten tot ca. 400 m2 sturen. Meestal wordt -door omstandigheden bepaald- een maximum oppervlak van 200 m2 gestuurd. Grotere oppervlakten kunnen in segmenten met meerdere versterkers worden bestreken. 
Zie hieronder voor meer uitleg over ringleidingen....

 

        Ringleiding 

Menu>>

    De vergrijzing neemt toe, en steeds meer mensen zijn afhankelijk van technische hulpmiddelen. Zo stijgt ook het aantal gebruikers van gehoortoestellen. Ondanks de inmiddels uitstekende kwaliteit van moderne hoortoestellen is de verstaanbaarheid van spraak in gezelschap van veel pratende mensen een groot probleem voor slechthorenden, omdat ze veel minder goed in staat zijn de gewenste stem uit het geroezemoes te filteren. In dit soort omstandigheden kan een ringleiding uitstekend werk verrichten. Hiermee wordt de elektronisch versterkte spreker middels een magnetische lus draadloos in het gehoortoestel ge´njecteerd. De storende omgeving wordt zo overstemd, en de spreker is uitstekend te volgen. 
Deze lus kan worden aangebracht in een plafond, vloer, onder een tafelblad, of vrij hangend in een ruimte worden geplaatst. 

Ofschoon over de berekening en aanleg van een ringleidingsysteem door sommige bedrijven nogal gewichtig wordt gedaan, stelt het in werkelijkheid niet zo heel veel voor. 
De astronomische bedragen die soms voor ringleidingen gevraagd worden zijn dus vaak niet reŰel! 
Wel dient vooraf de haalbaarheid te worden onderzocht, omdat de gebouwstructuur de werking van een ringleiding sterk kan be´nvloeden.

       

Menu>>